Regulamin

§ 1. ZASADY OGÓLNE

1.1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.ullacouture.pl (zwany dalej Sklepem) jest:

Urszula Koniewska-Roguska
Płk.Dąbka 31
81-107 Gdynia województwo Pomorskie
Nip 958-089-62-58
Regon 192723672
zwana dalej Firmą.

1.2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
1.3. Nabywcą towarów, oferowanych w Sklepie jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, zwana dalej Klientem.
1.4. Klient, zamawiając towary przy pomocy strony internetowej www.ullacouture.pl przystępuje do zawarcia umowy sprzedaży (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) między Firmą UllaCouture.pl Urszula Koniewska-Roguska a Klientem.

§ 2. OFERTA

2.1. Przedmiotem transakcji są produkty wymienione w ofercie Sklepu w chwili składania zamówienia.
2.2. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w złotówkach i są cena brutto.
2.3. Sklep internetowy UllaCouture.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów znajdujących się w ofercie , wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu Internetowego oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkich akcji promocyjnych na stronach www.ullacouture.pl bądź wprowadzania do nich zmian.
2.4.Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie internetowym UllaCouture.pl mogą wynikać z:
a) Oferowane produkty, towary są produktem rękodzielniczym , co sprawia, że mogą się nieznacznie różnic od produktu bazowego, prototypu na zdjęciu
b) indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.)
w/w punkty nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru w Sklepie Internetowym UllaCouture.pl
2.4. Sklep Internetowym UllaCouture.pl dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – lub ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.

§ 3. REJESTRACJA

3.1. Złożenie zamówienia jest możliwe dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników.
3.2. Rejestracja Kupującego polega na podaniu w formularzu rejestracyjnym, dostępnym na stronie internetowej Sklepu, danych niezbędnych do realizacji zamówień.
3.3. W wyniku przeprowadzonej rejestracji, Kupującemu przyporządkowane zostaje konto, umożliwiające identyfikację czynności podejmowanych przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu.
3.4. Dostęp do konta jest możliwy po wprowadzeniu przypisanego do danego konta loginu oraz hasła. Hasło należy zachować w poufności.

§ 4. ZAMÓWIENIA

4.1. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia.
4.2. Zamówienie może zostać złożone przez stronę www.ullacouture.pl lub mailem na adres ulla1977@wp.pl
4.3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia oraz instrukcją odnośnie płatności. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w celu potwierdzenia zamówienia.
4.4. Klient po złożeniu zamówienia ma 7 dni aby dokonać potwierdzeni zgodnie z instrukcją, w przypadku braku wpłaty przelewem zamówienie zostanie anulowane..
4.5. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia, należy skontaktować się ze sklepem przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem ulla1977@wp.pl w treści wiadomości podając numer zamówienia.
4.6. Oferta sklepu UllaCouture.pl nie przedstawia jego stanu magazynowego.
4.7. Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Sklep Internetowy UllaCouture.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z podania błędnego lub niedokładnego adresu dostawy.
4.8. Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Błędnie wprowadzone lub niepełne dane teleadresowe mogą być przyczyną opóźnień w realizacji zamówienia.
4.9. Sklep Internetowy UllaCouture.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z podania błędnego lub niedokładnego adresu dostawy.

§ 5. PŁATNOŚĆ

5.1. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione towary:
a) przelew (przedpłata): należność za towar oraz przesyłkę zostanie przelana na rachunek bankowy Sklepu podany w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.
b) gotówka: osobiście w siedzibie firmy.
5.2. Sklep nie prowadzi sprzedaży i wysyłek za pobraniem.

§ 6. REALIZACJA I DOSTAWA

6.1. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji tylko wówczas, jeśli Klient dokona jego potwierdzenia zgodnie z instrukcją. W przypadku braku płatności lub potwierdzenia zamówienia w ciągu 7 dni , zamówienie zostanie anulowane.
6.2. Przyjęcie zamówienia do realizacji w przypadku zamówień płatnych przelewem – rozpoczyna się po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Sklepu lub otrzymaniu potwierdzenia przelewu na e-mail, oraz po zaakceptowaniu wpłaty.
6.3. W chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki, Klient jest informowany za pośrednictwem e-mail o skompletowaniu zamówienia.
6.4. Zamówiony towar jest realizowany w chwili posiadania przez Sklep wszystkich materiałów bazowych do wykonania zamówionego towaru, produktu.
6.5. Sklep zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu realizacji zamówienia z przyczyn innych niż w/w. O czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany prze e-mail lub kontakt telefoniczny.
6.6 Zamówienia są doręczane za pomocą wyspecjalizowanej firmy kurierskiej 1-2 dni roboczych. Koszt: 16 zł (dotyczy wysyłek krajowych). Termin doręczenia oraz koszt wysyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie.
6.7. Sklep zastrzega sobie prawo do:
a) anulowania zamówień jeżeli formularz zamówienia został nieprawidłowo wypełniony;
b) odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.
6.8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
6.9. Do każdego zamówienia Sklep wystawia paragon lub na życzenie Klienta wystawiany jest rachunek. Paragony lub rachunek wystawiane są w chwili, gdy płatność zostanie zaakceptowana i wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki oraz uzupełnione.
6.8. Zmiany w wysyłce, rezygnacja z zamówienia możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem ulla1977@wp.pl
6.9. Klient może wycofać złożone zamówienie jedynie e-mailem pod adresem ulla1977@wp.pl Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane. Powyższe nie wyłącza prawa do odstąpienia od umowy opisanego w Par.
7 regulaminu.
6.10. Niedostępność produktu
a) Jeśli w Magazynie Firmy zabraknie produktu lub produktów objętych zamówieniem Klienta i domówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep Internetowy UllaCouture.pl wyśle do Klienta wiadomość, na adres e-mail podany przez Klienta, z prośbą o podjęcie decyzji odnośnie dalszego postępowania w sprawie zamówienia.
b) W przypadku, gdy Sklep Internetowy UllaCouture.pl otrzyma informację, że realizacja częściowa lub całego zamówienia nie będzie możliwa, może podjąć decyzję o podziale zamówienia i wysłaniu części produktów (w porozumieniu z Klientem) lub o jego anulowaniu.
c) Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep Internetowy UllaCouture.pl ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep Internetowy UllaCouture.pl ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep Internetowy UllaCouture.pl zwróci Klientowi należność za towar niezwłocznie, natychmiast po anulowaniu zamówienia.

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I WYMIANA TOWARU

7.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów, Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 10 dni od dnia wydania towaru Kupującemu.
7.2. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni. Do paczki należy dołączyć DOWÓD ZAKUPU oraz FORMULARZ ZWROTU TOWARU. Koszt wysyłki towaru do sprzedawcy (jeśli nie jest to towar reklamowany) ponosi Klient.Sklep zwróci należność za zwracany towar nie później niż w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty doręczenia.
7.3. Klient może dokonać wymiany zakupionego towaru, w ciągu 14 (czternaście) dni od daty otrzymania zamówienia. Koszty wysyłki wymienianego towaru w obie strony ponosi Klient. Do paczki należy dołączyć dowód zakupu oraz formularz wymiany towaru.
7.4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
a) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
b) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.
7.5. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia, umowa jest uważana za niezawartą, a obie strony umowy zwracają sobie wzajemnie to, co sobie świadczyły.

§ 8. ODMOWA PRZYJĘCIA PACZKI

8.1. W przypadku odmowy przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki przez Klienta, jest to równoznaczne z odstąpieniem od umowy, o którym mowa w § 7 regulaminu. Zamówiony towar wraca do Sklepu, a Klient zostanie obciążony kosztami zwrotu przesyłki.

§ 9. WARUNKI REKLAMACJI (ZGŁOSZENIE NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ)

9.1. Sklep odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży produktu zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.). Klient ma prawo zgłosić niezgodność towaru z umową w ciągu 2 lat od daty wydania towaru, o ile w terminie 2 miesięcy od dnia w którym stwierdził niezgodność towaru z umową poinformuje sklep o stwierdzonej niezgodności.
9.2. Sklep Internetowy UllaCouture.pl w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania; warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji;
9.3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji;
9.4. W przypadku odesłania reklamacji na adres Urszula Koniewska-Roguska ul. Płk.Dąbka 31 81-107 Gdynia za pośrednictwem Poczty Polskiej, Sklep Internetowy UllaCouture.pl zwróci Klientowi należność za przesyłkę. Warunkiem zwrotu jest podanie numeru konta bankowego Klienta.

§ 10. DANE OSOBOWE

10.1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym UllaCouture.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związane z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym UllaCouture.pl
10.2. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy UllaCouture.pl Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
10.3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
10.4. Zgodne z ww. ustawą, Klienci Sklepu internetowego UllaCouture.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Obecność towaru na stronach Sklepu internetowego UllaCouture.pl oznacza dostępność towarową, jednakże względu iż SA to towary rękodzielnicze nie oznacza to natychmiastowej możliwości realizacji zamówienia.
11.2. Sklep Internetowy UllaCouture.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
11.3. Ceny podane w Sklepie internetowym UllaCouture.pl są ważne tylko w ofercie internetowej.
11.4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
11.5. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy UllaCouture.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
11.6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01 września 2014 r.